Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

İnovatif Çözüm

Teknolojik gelişmelerin yön verdiği, başarıya ulaşmak için hep bir adım önde olmanız gereken bu küresel rekabet ortamında Sakarya Demirçelik , nitelikli iş gücü ve uzman mühendislik disiplinleri ile en önemli çözüm ortağınız…

Yönetimsel ve teknolojik yeniliklere açık, yaratıcı, katılımcı, konusunda uzman çalışanları; tüm ilişkilerde saygı, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sürekli eğitimi ve gelişimi, etkin ekip çalışması, çevreye karşı duyarlılık öz değerlerini merkeze alan; müşteri memnuniyetini ve bağlılığını amaç edinen yardımcınızdır.

Hizmetlerimiz, ilgili tarafların koordinasyonu sağlanarak aşağıdaki ana faaliyetlerle gerçekleştiriliyor:
Mühendislik Hizmetleri kapsamında;

Etüt, tasarım ve teknik resim, malzeme listesi, şartname ve/veya teknik rapor hazırlanması çalışmaları yapılıyor.

Proje Yönetimi Hizmetleri

Yatırım projeleriyle hedeflenen kapasite ve kalite iyileştirmelerini sağlamak üzere teslimatçı firmayla imzalanan kontrat hükümleri çerçevesinde, müşterilerimizin çıkarlarını ön planda tutarak, tesislerin öngörülen bütçe sınırları içerisinde ve programlarına uygun olarak devreye alınıp beklenen performans değerlerine ulaşması hususlarında gereken tüm sorumlulukları yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken en modern araç ve programlardan yararlanıyor, yatırım projelerine bahsedilen hizmetleri sunarken gelişmiş teknolojileri yakından takip ediyor, kurulacak olan tesislerin mümkün mertebe düşük maliyetli ve yüksek üretim kapasiteli olmasına özen gösterirken, verimlilik, enerji tasarrufu, minimum çevresel etki, işletme ve bakım kolaylıkları, personel tasarrufu gibi özellikleri de ön planda tutuyoruz.

Takım ruhu ile çalışan uzman güç…

Firmamız, bilgi ve birikim anlamında engin ve deneyimli birikime sahip olup, uzman mühendis ve teknik kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en son teknolojileri kullanarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Takım ruhu ile çalışan personelimizle bu hizmetleri verirken, projeleri maliyet ve zamanlama gibi yönleriyle değerlendirip gerekli etüt ve araştırmaları yürütürken; bilgi ve deneyimlerini aktararak müşterilerimize azami derecede fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Sakarya Demir Çelik olarak fizibilite çalışmalarımızdan tesisin devreye alınmasına kadar geçen uzun süreçte proje yönetimi, tasarım, satın alma, sözleşme yönetimi ve süpervizörlük faaliyetlerini sürdürüyoruz. Planlamadan uygulamaya kadar geniş bir yelpazede projelere sağladığımız kapsamlı hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

 • Mühendislik Hizmetleri
 • Proje Yönetimi Hizmetleri
 • Enerji ve Çevre Yönetimi Hizmetleri

2023 Vizyonu

 • Dünya Klasında Şirket Olmak.
 • Değerli Marka
 • Bilinen, İtibarlı ve Beğenilen Şirket
 • Çalışanları Mutlu ve Bağlı
 • Yetenekleri Çeken ve Geliştiren
 • Global Bakış Açısına Sahip
 • Müşterilerinin İhtiyaçlarını Şekillendiren
 • Kendi Üretim Sistemini Yaratmış
 • Yalın, Esnek ve Çevik
 • Güçlü finansal altyapıya sahip
 • İnovasyonu Kültürünün Odağına Yerleştirmiş
 • Toplum, İnsan ve Çevreye Saygılı
 • Teknoloji seçimi,
 • Firma önseçimi,
 • Tesis yer seçimi,
 • Tesis/ ekipman genel yerleşimi,
 • Proses parametrelerinin belirlenmesi,
 • Tesis idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanması,
 • Teklif değerlendirme (Teknik ve Ticari),
 • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmenin hazırlanması,
 • Yardımcı tesis hizmet ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Malzeme seçimi ve satın alma faaliyetleri,
 • İmalat, inşaat ve montaj işlerine yönelik şartname ve ihale işlerinin yürütülmesi,
 • Sevkiyat ve ödemelerin takibi,
 • İmalat, inşaat ve montaj kontrollüğü,
 • Devreye alma ve performans testleri,
 • Hakediş kontrolü ve takibi,
 • Garanti kapsamındaki taahhütlerin takibi.